Játékszabályzat
"Nyerj menő Apple cuccokat!" - promóciós játék


A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyes hozzájárulása alapján átadja a Tarsago Magyarország Kft. és az Aegon Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak, közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

Aegon Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • Aegon Magyarország Hitel Zrt.
 • Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • Aegondirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

1. A játék időtartama

A játék 2013. november 4-től 2013. november 30-ig tart. Sorsolás 2013. december 02-án, 12 órakor. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolást az Aegondirekt.hu cégvezetője és adatvédelmi felelőse felügyeli. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.

A játék fő támogatója a Tarsago Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22; adószám: 10498369-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-073862), továbbiakban: Fő Támogató.

A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító Aegondirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867).

3. Nyeremények

A Szervező a játékba érvényesen regisztrálók között sorsol.

Fődíj:

A Szervező a Nyertes számára egy Apple iPad 2-t biztosít. (Pontos technikai paraméter: Apple iPad 2 16GB Wifi)

További nyeremények:

A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott egyedi link segítségével.

Abban az esetben, ha a nyertes egyedi linkjén keresztül legalább 2 ismerőse sikeresen és érvényesen regisztrált a játékba, akkor a nyertes az Apple iPad 2 mellé egy Apple iPod Shuffle-t is nyer. (Pontos technikai paraméter: Apple iPod Shuffle 2GB).

Ha legalább 3 ismerőse sikeresen és érvényesen regisztrál a játékba a nyertes egyedi linkjéről, akkor a nyertes az előző két nyeremény mellé egy Apple MacBook Pro-t is nyer. (Pontos technikai paraméter: MacBook Pro-t is nyer. (Pontos technikai paraméter: Apple MacBook Pro 13 hüvelyk 2,5 GHz).

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2013. november 4. és 2013. november 30. között érvényes email címmel és a valóságnak megfelelő adatokkal önkéntesen regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott webfelületen: http://trendi.aegondirekt.hu, és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tesz.

A Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően a megadott e-mail címére kap egy egyedi azonosítóval ellátott linket, ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson. A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék időtartama alatt kérdőív kitöltési lehetőséget biztosítson a játékosoknak. A kérdőívről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címén értesülhet. A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az Aegon Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. 5. és 6. pontban leírtaknak megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, valamint a meghívott ismerőseik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.

A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész és a Szervező dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e ki.

A játékban nem vehetnek részt a Tarsago Magyarország Kft., az Aegondirekt.hu Zrt., valamint az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, Aegon Magyarország Hitel Zrt. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. és a TargetMax Kft munkatársai és hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag a 18. életévét betöltött személyek vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tesz, és megfelel a részvételi feltételeknek.

A regisztrációval a résztvevő előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2014. december 31-ig.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft) valamint a Tarsago Kft és az Aegon Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező, valamint a Tarsago és az Aegon Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Leiratkozni valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni az alábbi elérhetőségeken tudja:

Aegondirekt.hu Zrt: http://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php vagy email: info@aegondirekt.hu

Targetmax Kft: leiratkozas@targetmax.hu

Tarsago Kft: Lemondási szándékát jelezheti ügyfélszolgálatunknak postai levélben, a Tarsago Magyarország Kft., Budapest 1970 címen, vagy elektronikus levélben az np@readersdigest.hu e-mail címen is. Kérjük, mindkét esetben adja meg adatait, hogy lemondási szándékát rögzíteni tudjuk.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a TargetMAx Kft a Tarsago Kft és az Aegon Magyarország cégcsoport tagjai (együttesen Adatkezelők) visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Tarsago Kft által végzett adatkezelés feltételeiről további részletek a http://www.rd.hu/Adatvédelem oldalon érhetők el.

Aegon Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • Aegon Magyarország Hitel Zrt.
 • Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • Aegondirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.